Ulica Szkolna w Dobrzykowicach przebudowana

W dniu 28.11.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Dobrzykowicach”.

W ramach zadania, na odcinku od stawu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1922D, wykonana została nowa konstrukcja i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik oraz odcinek kanalizacji deszczowej. 
Roboty zrealizowała firma: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o.; ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica.


Umowny koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 533 810 zł i sfinansowany został z budżetu gminy oraz dofinansowany z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” w kwocie 472 548 zł.