Jaśniej na ul. Wiosennej i Zimowej w Nadolicach Małych

W dniu 16 listopada br. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nadolice Małe ul. Wiosenna, Zimowa dz. nr 145/12, 145/31, gmina Czernica”.

Inwestycję zrealizowała Firma Handlowo Usługowa „MIKAR” z Oleśnicy. W ramach robót powstało nowe oświetlenie drogowe składające się z osiemnastu punktów świetlnych.


Wartość zadania wyniosła ok. 120 tys. zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy.