Sesja Rady Gminy Czernica

11 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ul. Kolejowej 3 (pok. nr 19).

Proponowany porządek obrad:


1.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmian statutów sołectw,
2)    akceptacji projektu uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw.
4.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
Leszek Kusiak

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ