Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

13 lutego 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Czernica.

Zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dnia 13 lutego 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Czernica.


Porządek posiedzenia:

1.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii za rok 2018. Spotkanie z kierownictwem GOPS.
2.    Zapoznanie się z sytuacją bezdomności i bezrobotności oraz sytuacją osób starszych, samotnych na terenie gminy.
3.    Opiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy różne – bieżące.
Przewodniczący Komisji

Ryszard Wychudzki