Ulica Szafirowa w Dobrzykowicach oświetlona

W dniu 6 lutego br. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Szafirowa dz. nr 352/2, 352/85, 352/86, 354/2, gm. Czernica”. Inwestycję zrealizowała spółka ITINET z Zielonej Góry.

W ramach robót powstało nowe oświetlenie drogowe składające się z dwudziestu jeden punktów świetlnych.
Koszt robót budowlanych wyniósł 149 000,00 zł i w całości został sfinansowany z budżetu gminy.