Zebranie wiejskie sołectwa Chrząstawa Mała

w dniu 12.02.2019 (wtorek) o godzinie 18:15 1-termin, 18:30 2-termin w świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej przy ul. Wrocławskiej 97A