Terminy zebrań wiejskich w sprawie zmian statutów sołectw

Informuję, że w okresie od 19 do 26 lutego br. odbywać się będą zebrania wiejskie poświęcone konsultacjom w sprawie zmian statutów wszystkich sołectw. Przyczyna wynika m.in. z konieczności dostosowania statutów do ustawowo wydłużonej z 4 do 5 lat kadencji organów gminy. Analogicznie proponuje się wydłużyć  kadencję Sołtysów i Rad Sołeckich (uzasadnienie pdf).

 

Harmonogram Zebrań Wiejskich – LUTY 2019 r. - KONSULTACJE DOT. ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW

* II termin zebrania z powodu braku kworum - 15 minut później

Lp.

Sołectwo

Data, godzina*

Miejsce

1.

Chrząstawa Mała

26.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

2.

Chrząstawa Wielka

19.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

3.

Czernica

22.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

4.

Dobrzykowice

26.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

5.

Gajków

21.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

6.

Jeszkowice

25.02.2019 – godz. 18:00

 świetlica wiejska

7.

Kamieniec Wr.

20.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

8.

Krzyków

25.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

9.

Łany

21.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

10.

Nadolice Małe

25.02.2019 – godz. 18:00

sołtysówka

11.

Nadolice Wielkie

25.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

12.

Ratowice

22.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

13.

Wojnowice

20.02.2019 – godz. 18:00

świetlica wiejska

 

Uchwała Rady Gminy Czernica w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych gminy (pdf) 

Projekt uchwały w sprawie zmian statutów sołectw (pdf)