Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

18 marca 2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Analiza w zakresie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych.
2.    Analiza w zakresie gminnych obiektów komunalnych i nieruchomości.
3.    Analiza i opiniowanie działalności świetlic wiejskich działających na terenie Gminy.
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej.                                

 
Przewodniczący Komisji

Adam Cioczek