Zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie

22.03.2019 r. (piątek) w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich, ul. Wrocławska 56

22.03.2019 r. (piątek) - I termin godzina 18:00 - w wypadku braku kworum II termin godz. 18:15 - zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich, ul. Wrocławska 56

Porządek zebrania:

1. Sprawy bezpieczeństwa na terenie gminy - informacji udzieli policja

2. Sprawozdanie z działalności rady sołeckiej

3. Nadanie nazwy ulicy

4. Sprawy różne

Sołtys Leszek Kusiak