Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

15 kwietnia 2019 r. o godz. 15.15 w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w szkołach i na obiektach sportowych –Sale gimnastyczne, Orlik, Boiska przyszkolne.
2.    Opiniowanie projektów uchwał.
3.    Sprawy różne  - bieżące.


Przewodniczący Komisji

Ryszard Wychudzki