Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji

dnia 16 kwietnia 2019 r. godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

Zapoznanie się ze skargą na działalność wójta.


 
Przewodniczący Komisji

      Mateusz Kwaśny