Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

08.05.2019 r. o godzinie 14.30 w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Ocena stanu oświetlenia przy drogach i przedstawienie propozycji napraw oraz inwestycji
w tym zakresie.
2.    Opiniowanie uchwał Rady Gminy Czernica.
3.    Sprawy różne.
4.    Przegląd cmentarza komunalnego w Wojnowicach.

Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła