DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

W związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, urzędnik wyborczy właściwy dla Gminy Czernica będzie pełnił dyżur w dniu 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 12:00 – 15:00

Jednocześnie informuję, że  zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są do dnia 26 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu tj. do godziny 15:00.


    Sekretarz Gminy Czernica
      /-/ Marcin Golański