Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

16 maja 2019 r. godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.
Porządek posiedzenia:

1.    Ocena wykonania inwestycji za I kwartał 2019 r.
2.    Rozpatrzenie dokumentów w sprawie absolutorium.
3.    Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy.
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji  Rewizyjnej.
                   

 
Przewodniczący Komisji

Adam Cioczek