Podziękowanie

W dniu 13 maja 2019 r. w Czernicy odbyła się akcja poboru krwi.

Współorganizatorami akcji byli Gmina Czernica, Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. T. Marciniaka Czernica-Wrocław oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, które udostępniło krwiobus wraz z obsługą.

Do udziału w akcji zgłosiło się 46 osób z których 28 oddało krew. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności, że dołączyli do tej ratującej życie akcji.

Już dziś zapraszamy na kolejną akcję poboru krwi, która odbędzie się 1 czerwca br. w Nadolicach Wielkich w godz. 11.00 - 15.00 w Restauracji Smak i Styl.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości: Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. T. Marciniaka