Zebranie wiejskie

17 maja 2019 roku (piątek) o godz. 18:00 (II termin o godz. 18:15) w świetlicy wiejskiej w Krzykowie.

  

Proponowany porządek zebrania:
 

1)    Zmiany w funduszu sołeckim na 2019r.
2)    Sprawy różne.                                            Z poważaniem
                                            Piotr Jakubiak
                                            Sołtys wsi Krzyków