Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

25 maja 2019 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Organizacja pracy Przedszkoli, Szkół, Zespołów szkół na podstawie arkuszy organizacji.
2.    Zapoznanie się z realizacją zadań publicznych przez NGO za 2018 r.
3.    Opiniowanie projektów uchwał.  
4.    Sprawy różne- bieżące.
Przewodniczący Komisji

Ryszard Wychudzki