Sto lat!

W dniu dzisiejszym swoje 89 urodziny obchodzi Honorowy Obywatel Gminy Czernica Pan Sylwester Chęciński.

 

 Z okazji tak pięknego jubileuszu urodzin składamy serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Na sesji 28 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Czernica w dowód uznania nadała wybitnemu klasykowi polskiego kina Sylwestrowi Chęcińskiemu honorowe obywatelstwo Gminy Czernica.

Sylwester Chęciński uchwałę nadającą mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Czernica odebrał w podczas Festynu Sami Swoi (30 sierpnia 2015 r.) z rąk Włodzimierza Chlebosza Wójta Gminy Czernica oraz Radnych Gminy Czernica.