Odkomarzanie na terenie gminy Czernica w 2019 r.

Od początku maja 2019 r. na terenie gminy prowadzony jest monitoring komarów przez podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie www.bip.czernica.pl. Wyłoniono wykonawcę zadania z wieloletnim doświadczeniem w monitoringu komarów na terenie miasta Wrocław i odpowiednimi do wykonywanej czynności kwalifikacjami. Po otrzymaniu informacji od podmiotu wykonującego monitoring będą wykonywane opryski preparatami biologicznymi, które mają za zadanie zlikwidowanie larw i nie dopuszczenie do rozwoju komara. Środki te muszą trafić do wody, by mogły być pobrane wraz z pokarmem przez larwę. Zaplanowano również zastosowanie naziemnych oprysków chemicznych na terenach należących do gminy Czernica (w parkach, na placach zabaw, boiskach, placach festynowych).

W związku z wyrażanym w latach ubiegłych niepokojem mieszkańców i pszczelarzy stosowaniem wielkoobszarowych oprysków na komary środkami chemicznymi, w 2019 r. zaplanowano zmianę sposobu walki z komarami przy zastosowaniu głównie środków biologicznych. Zaplanowano również zastosowanie wielkoobszarowych oprysków agrolotniczych preparatami chemicznymi w przypadku nadmiernego wylęgu komarów, jednak pomimo dwukrotnego zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie  www.bip.czernica.pl. nie została złożona żadna oferta, wobec czego nie było możliwości wyłonienia wykonawcy do wykonania zabiegu.

Jednocześnie zwracam się z prośbą do mieszkańców o pomoc w walce z komarami, poprzez przestrzeganie podstawowych zasad na swojej działce:

- usuwając źródła stojącej wody wokół domu i w ogrodzie, znacznie zmniejszysz liczebność populacji komarów oraz ograniczysz ich uciążliwość w otoczeniu,
- usuwając wszelkie niepotrzebne pojemniki, w których może gromadzić się deszczówka, np. puszki, butelki, słoiki, zabawki, wiadra, doniczki (te, które są przydatne odwróć do góry dnem),
- pozbywając się starych opon (woda w jednej oponie może być miejsce wylęgu nawet
10 000 komarów),
- wymieniając systematycznie wodę w pojemnikach gospodarstwa domowego co 3-4 dni, zwłaszcza w miesiącach letnich.
- przykrywając pojemniki, w których zbierasz deszczówkę,
- systematycznie czyszcząc rynny z liści i gruzu, aby woda mogła swobodnie spływać,
- systematycznie czyszcząc basen i montując filtry, a gdy nie będzie już potrzebny opróżniając go i zabezpieczając przed wodą,
- zarybiając ozdobne oczka wodne i stawy drobnymi rybkami, które będą zjadały pojawiające się larwy,
- w oczkach wodnych montując urządzenia, które będą utrzymywały stałą cyrkulację wody,
- jesienią i wiosną usuwając samice, które znalazły schronienie w takich pomieszczeniach jak strychy, piwnice.

UWAGA

PAMIĘTAJ! KOMAR NIE WYLĘGNIE SIĘ BEZ DOSTĘPU DO STOJĄCEJ PRZEZ KILKA DNI WODY.

WYSTARCZY DZIECIĘCE WIADERKO, STOJĄCA WODA NA PLANDECE, CZY TEŻ JEDNA OPONA SAMOCHODOWA BY W TWOIM OTOCZENIU WYLĘGAŁO SIĘ KILKASET KOMARÓW DZIENNIE!!!

 

Wójt Gminy Czernica

Włodzimierz Chlebosz