Szkolenie – Przygotowanie procesu inwestycyjnego – od zakupu nieruchomości po odbiór budynku.

Serdecznie zapraszamy na VI i ostatnie przed wakacjami spotkanie przedsiębiorców oraz inwestorów z terenu gminy Czernica, które odbędzie się 12 czerwca (środa) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Tematem spotkania będzie ''Przygotowanie procesu inwestycyjnego - podstawowe informacje dotyczące zakupu nieruchomości, prac przygotowawczych, koncepcji projektowej, uzyskania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń, poprzez budowę i odbiór budynku”, szczególnie w kontekście obowiązującego w Gminie Czernica Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Planów Miejscowych.


Architekt – pan Karol Pietrucha z Autorskiej Pracowni Architektoniczna „PIETRUCHA PROJEKT”, omówi kolejne etapy procesu inwestycyjnego, OD ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI PO ODBIÓR BUDYNKU.


Szkolenie jest bezpłatne. Mamy nadzieję, że podjęta tematyka zainteresuje nie tylko przedsiębiorców, ale również prywatnych inwestorów, którzy zamierzają wybudować  swój dom na terenie naszej gminy. W trakcie spotkania zostanie również przedstawiona propozycja uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych”, w tym z zakresu „Mój biznes w sieci” przeznaczonych przede wszystkim dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.