Ogłoszenie

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów deszczu, odnotowujemy ponadnormatywne rozbiory wody z gminnej sieci wodociągowej. Apelujemy o rozsądne korzystanie z ograniczonych zasobów wodnych, co pozwoli na dostarczanie wody do celów socjalno-bytowych w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniu dla wszystkich mieszkańców gminy.