Piknik rodzinny

14 czerwca 2019 r. Ratowice - boisko szkolne