Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

17 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok.
2. Sprawy różne


Przewodniczący Komisji

Daniel Urban