Zebranie wiejskie sołectwa Czernica

poniedziałek, 24.06.2019 roku o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Czernicy przy ul. Odrzańskiej 2. W przypadku braku kworum II termin rozpoczęcia zebrania - godz. 17.45Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności zebrania, wybór protokolanta.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
-uchylenia uchwały zebrania wiejskiego nr 2/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 117/5
-uchylenia uchwały zebrania wiejskiego nr 3/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na działce 117/5
-uchylenia uchwały zebrania wiejskiego nr 4/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr 117/5
- podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na działce nr  117/5 w Czernicy -  ul. Gajowa.
3.Sprawy różne.


ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W ZEBRANIU
Sołtys wsi Czernica Agnieszka Marczak