Susza na terenie Gminy Czernica

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w opublikowanym 3 lipca 2019r. raporcie, stwierdził że w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2019 rok na obszarze gminy Czernica wystąpiła susza rolnicza.

W związku z powyższym Wójt Gminy Czernica niezwłocznie wystąpił do Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o wskazanie członków komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie. Następnie, po uzyskaniu odpowiedzi, zostanie skierowany wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o wydanie zarządzenia  powołującego komisje. 

O wydaniu zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego powołującego komisję ds. szacowania szkód poinformujemy odrębnym komunikatem.