Kolejne oświatowe inwestycje w Gminie Czernica

Już niebawem rozpocznie się budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Dzisiaj wójt gminy Włodzimierz Chlebosz podpisał z firmą AKBIK, wykonawcą inwestycji, umowę.

W wybudowanym obiekcie znajdą się:
- sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym,
- sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- siłownia,
- sala wielofunkcyjna,
- zespół pomieszczeń szatniowych z sanitariatami,
- pokój trenerów z zapleczem sanitarnym,
- widownia dla 215 widzów, w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami,
- zaplecze sanitarne dla widowni

Sala sportowa zostanie bezpośrednio połączona z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej łącznikiem, a budynek będzie posiadał dodatkowe z zewnątrz, dwa wejścia od głównego placu i trzecie do klatki schodowej od strony boisk

Koszt budowy  wyniesie 6 964 435 zł,  a wykona go firma AKBIK z Wrocławia w terminie do 20 lipca 2020 r.

Dane techniczne:
1. kubatura-12 010,00 m3
2. pow. użytkowa-1414,40 m2
3. liczba kondygnacji -2

Ale to nie jedyna placówka szkolna, która zostanie rozbudowana w gminie Czernica. Kolejną, bardzo ważną inwestycją  będzie  rozbudowa szkoły podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Obecnie jesteśmy na etapie analizowania i wprowadzania poprawek do koncepcji rozbudowy. Szkoła będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych, a w nowej, rozbudowanej części znajdą się m.in. biblioteka, stołówka, przedszkole, sale dla klas 1-3.

Oprócz dużych inwestycji wykonujemy naprawy i modernizacje szkół. Takim przykładem może być remont  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.  W czasie wakacji zostaną przeprowadzone prace  wykonania nowej instalacji hydrantowej oraz wymiany pionów centralnego ogrzewania i wykonanie izolacji pionów wraz z zabudową i osłonami grzejników na parterze, I i II piętrze budynku szkoły.