Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

16 lipca 2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).

Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 16 lipca 2019r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
2. Sprawy różne


 
Przewodniczący Komisji

Daniel Urban