Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

16 lipca 2019r., o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).

Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Czernica.
2. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Adam Jaskuła