Krzykowska w Nadolicach Wielkich do remontu.


W dniu 5 lipca br. przekazano wykonawcy teren budowy na zadaniu pn. „Remont odcinka
ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich”. Zakres robót obejmuje m.in. nową podbudowę, jezdnię
z betonu asfaltowego wraz z jej dowiązaniem do istniejących dróg, wykonanie zjazdów i poboczy, remont drenażu, wykonanie wyniesionego skrzyżowania z kostki brukowej betonowej oraz regulację skrzynek i włazów infrastruktury podziemnej.

Wartość umowna robót wynosi 640 801,45zł.  z terminem wykonania do 16 września 2019r. Na realizacje tego zadania gmina pozyskała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokosci 54 000zł.