Zbiórka objazdowa

dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie są odbierane segregowane odpady


W związku z trwającą zbiórką objazdową  na terenie Gminy Czernica i stwierdzonymi licznymi nieprawidłowościami zarówno w sposobie wystawiania jak też niewłaściwymi rodzajami odpadów wystawianymi przez mieszkańców, przypominamy, że w czasie zbiórki odbierane są tylko niektóre rodzaje odpadów, które należy wystawiać przed własną posesją (ulotka informacyjna pdf). Nie wolno przenosić odpadów na drugą stronę ulicy, czy też wystawiać odpadów przy nieruchomościach niezamieszkanych.

W ramach zbiórki objazdowej nie są odbierane:

•    eternit i pozostałe odpady zawierające azbest,
•    chemikalia,
•    części samochodowe,
•    odpady pochodzące z prowadzonej działalności w tym z działalności rolniczej,
•    baterie, akumulatory,
•    szkło opakowaniowe,
•    papier, kartony,
•    odpady zielone i inne biodegradowalne,
•    odpady zmieszane komunalne,
•    odzież, poduszki, koce, kołdry,
•    leki i opakowania po nich,
•    termometry rtęciowe,
•    zużyte igły, strzykawki,
•    zestawy insulinowe,
•    skalpele, inne narzędzia chirurgiczne.

Harmonogram pdf