Ulica Jana Kochanowskiego w Czernicy przebudowana


W dniu 02.08.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego w miejscowości Czernica”.

W ramach zadania przebudowano ok. 565 mb drogi (nowa podbudowa, jezdnia z betonu asfaltowego), wraz z jej dowiązaniem do istniejących dróg. Powstało również nowe odwodnienie drogi.  Roboty zrealizowała firma: Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław.

Koszt robót budowlanych wyniósł 742632,51 zł i sfinansowany został z budżetu gminy.