Posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dnia 14 sierpnia 2019r., o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

 

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie podjętych działań w kierunku realizacji i planowania inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich i powiatowych.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
       Adam Jaskuła