Program 500+ i 300+ w liczbach

Od 1 lipca 2019 w GOPS w Czernicy trwa przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszej gminy na nowy okres świadczeniowy Programu 300+, 500+, świadczeń rodzinnych, oraz funduszu alimentacyjnego.

Do 08.08.2019 roku otrzymano 3.966 wniosków do rozpatrzenia:

  - na Świadczenie Wychowawcze 500+  wpłynęło 2.081 wniosków elektronicznie, oraz przyjęto w siedzibie GOPS 195 wniosków w wersji papierowej od 1 sierpnia br.

  - na Dobry Start 300+ wpłynęło 1.438 wniosków elektronicznie i przyjęto 179 wniosków w wersji papierowej

- na zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny otrzymano 73 wnioski.

Do 9 sierpnia 2019 roku wypłacono 865 świadczeń wychowawczych 500+ na pierwsze dziecko – bez dochodu, na łączną kwotę 435,6 tys. zł.

Kolejne świadczenia oraz wyrównania za lipiec będą wypłacane, po wcześniejszym przesłaniu informacji emailem.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wniosków o świadczenia, wójt gminy prosi wnioskodawców o wyrozumiałość i cierpliwość.