Ogłoszenie o naborze wniosków - podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działaności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ogłaszane nabory:

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/871-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-8-2019-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej

http://www.dobrawidawa.pl/aktualnosci/872-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-9-2019-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalana Grupa Działania Dobra Widawa działa na terenie gmin: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków .