Odsłonięcie tablicy pamiatkowej poświęconej Państwu Janinie i Antoniemu Musztyfagom

W poniedziałek, 9 września 2019 r. odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Państwu Janinie i Antoniemu Musztyfagom. Tablica znajduje się przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy.
W odsłonięciu tablicy uczestniczyli Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica, Marcin Golański, Sekretarz Gminy Czernica, Agnieszka Marczak - Sołtys wsi Czernica, Radni Gminy Czernica - Sabina Jasińska, Ryszard Wychudzki, Jerzy Misztal, syn Państwa Musztyfagów, a także mieszkańcy Gminy Czernica.
 
Państwo Musztyfagowie związani byli z działalnością społeczną na terenie Czernicy od 1946 roku. Rok temu zmarła Pani Janina i ta 1. rocznica stała się pretekstem do upamiętnienia obojga postaci oraz miejsca, w którym mieszkali, czyli szkoły podstawowej, funkcjonującej w tym budynku w latach 1946 -2009.  
Symboliczny kamień, na którym umiejscowiono tablicę pamiątkową, na pewno pozostawią ślad po lokalnych bohaterach.
Byli uczniowie Pana od historii i wiedzy o społeczeństwie na pewno pamiętają kamień przy grodzisku w Czernicy. W to miejsce w okolicach ulicy Odrzańskiej przyprowadzał  młodzież Pan Antoni Musztyfaga. Udowadniał on swoim uczniom, że te ziemie były piastowskie i powróciły do macierzy. Uczył  poszanowania tradycji i kultury, a daty ważnych wydarzeń z historii Polski, wpisywane na całe strony w zeszytach zapamiętane są do dziś.
 
Pani Janina była osobą skromną, pracowitą i wymagającą od siebie i od innych.  Oprócz swojej zawodowej skrupulatności i perfekcji wiele lat ofiarnie działała społecznie w Parafialnej Radzie Duszpasterskiej.

Odznaczenia otrzymane przez Państwa Musztyfagów są potwierdzeniem, że zostali docenieni przez władze, natomiast  kamień i tablica to  podziękowanie i dowód pamięci uczniów i mieszkańców, nie tylko z Czernicy.

https://www.youtube.com/watch?v=KQu4DssGWrI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1zFuoxN-RPSkdfRq4zb6NjFmCJibmfndsMI5XK1z5xXcPKsdbSwwQ8iAI