Zebranie wiejskie sołectwa Kamieniec Wrocławski

W środę, 18 września 2019 r. o godz.18.00, w hotelu Róża odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kamieniec Wrocławski.

W przypadku braku kworum II termin rozpoczęcia zebrania - godz. 18.15.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planowanych przedsięwzięć do realizacji z funduszu sołeckiego na 2020 r.

3. Sprawy różne.