Zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie

W piątek, 20 września 2019 r. o godz.18.00, w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Wielkich odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Nadolice Wielkie.

W przypadku braku kworum II termin rozpoczęcia zebrania - godz. 18.15.

Proponowany porządek zebrania:

1.Sprawdzenie prawomocności.

2. Podział środków funduszu sołeckiego na 2020 r.

3. Sprawy różne.