Budowa nowej infrastruktury na terenach pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach rozpoczęta

W dniu 26 września br. przekazano wykonawcy teren budowy dla realizacji zadania „Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami”.

W ramach robót wybudowane zostaną nowe odcinki ulicy Usługowej, Magazynowej i Fabrycznej z infrastrukturą podziemną drogową i komunalną, w tym: kanalizacja sanitarna, wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, oświetlenie drogowe. Dzięki temu zadaniu inwestorzy będą mogli rozpocząć budowę obiektów produkcyjno – usługowych, co w znaczący sposób zwiększy wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości. Nadto powstaną dodatkowe miejsca pracy. Nowymi odcinkami dróg będzie można w przyszłości dojechać do wschodniej obwodnicy Wrocławia (tzw. drogi Bielany – Łany – Długołęka). Z kolei nowe odcinki sieci wodociągowo – kanalizacyjnych podniosą poziom zabezpieczenia w wodę pitną i odbiór ścieków m.in.  północną część gminy.


Roboty zrealizuje firma Eurovia  Polska Sp. z o.o. ul. Szwedzka 5 Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce. Prace mają się zakończyć zgodnie z umową do 29.05.2020 r. Koszt realizacji wyniesie ok. 7 milionów zł i finansowany będzie w całości z budżetu gminy.