VIII spotkanie przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy na VIII spotkanie przedsiębiorców z terenu naszej gminy, które odbędzie się w dniu 9 października 2019r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Gośćmi spotkania będą między innymi p. Jerzy Michalak, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu, która zajmuje się rozdziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.  W trakcie spotkanie będzie można poznać  zakres działalności tej instytucji oraz ofertę dedykowaną dla przedsiębiorców. Kolejnym prelegentem będzie pani Monika Kowalik, uczestnicząca w naszych spotkaniach i prowadząca działalność gospodarczą na terenie gminy Czernica. Pani Kowalik przedstawi Centrum Obsługi Biznesu Consultrix, które powstało niedawno w celu obsługi podmiotów gospodarczych.


Jak zwykle przewidzieliśmy czas na aktywną dyskusję  i wymianę wzajemnych kontaktów i doświadczeń. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa, do zaproszenia Państwa znajomych -  innych przedsiębiorców oraz włączenia się w nasze wspólne działania na rzecz pobudzenia gospodarczego gminy Czernica.