Podpisanie Listu Intencyjnego w Boguszycach

7 października 2019 r. odbyło się w Boguszycach (gm. Oleśnica) spotkanie Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa z przedstawicielami samorządów terytorialnych z obszaru działania.

Głównym celem spotkania było wypracowanie porozumienia pomiędzy samorządem terytorialnym a LGD w zakresie utrzymania szlaków turystycznych obszaru LGD Dobra Widawa oraz ustalenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej szlaków i zastosowanie go w terenie. Przedstawione zostały wyniki prac zespołu badawczego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu m.in. w zakresie inwentaryzacji szlaków rowerowych, konnych, kajakowych w terenie, aktualizacji i odnowienia oznakowania szlaków w terenie.
Zaproszeni wójtowie i burmistrzowie z dziesięciu gmin partnerstwa LGD podpisali list intencyjny w sprawie zainicjowania dialogu i wspólnych działań, których efektem ma być podjęcie partnerskiej współpracy pomiędzy gminami zrzeszonymi w LGD Dobra Widawa.

foto: Grzegorz Huk/olesnica24.com