Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

16 października 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19)

Porządek posiedzenia:

1.    Patologie społeczne w gminie, kierunki i sposoby przeciwdziałania.
2.    Analiza sytuacji w sporcie na terenie gminy- spotkanie z animatorami sportu.
3.    Opiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy różne - bieżące.


Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki