Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 16 października 2019 roku zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza, złożony w dniu 09 sierpnia 2019 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 25 września 2019 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę wiaduktu kolejowego w km 75,523 linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455 wraz z budową przejścia pod torami, rozbudową drogi wojewódzkiej nr 455, przebudową dróg gminnych wraz z przyległą infrastrukturą w ramach zadania „Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 75,523 na linii kolejowej nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów nad drogą wojewódzką nr 455”. Inwestycja przewidziana do realizacji na działkach nr 358/1, AM-1, nr 201/2, AM-1, nr 208/5, AM-1, nr 333, AM-1, nr 372, AM-1 nr 324, AM-1, nr 325/2, AM-1, obręb 0003 Czernica, gmina Czernica, powiat wrocławski. POBIERZ OBWIESZCZENIE PDF