Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy w Czernicy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Pracownicy Punktu będą pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego organizowanego w Czernicy 12 grudnia 2019 roku.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego, mającego formę konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje.

 

Pracownicy PIFE przedstawią również aktualne możliwości wsparcia w zakresie instrumentów zwrotnych, w tym również dotacje, pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Udzielą także informacji na temat podstawowych zasad rozliczania dotacji i realizacji projektu dofinansowanego ze środków europejskich.

 

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych skorzystać mogą wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej. Zapraszamy do współpracy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, szkoły, przedszkola, samorządy oraz wszystkie te instytucje, które chcą skorzystać z finansowania unijnego.

 

Konsultacje są bezpłatne.

 Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

 Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował  12 grudnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3; sala nr 19, w godzinach od 12:00 – 15:00.