Wybory rady LGD Dobra Widawa

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków tego stowarzyszenia.

Głównym punktem obrad był wybór członków Rady Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa na kolejną czteroletnią kadencję. Walne Zebranie ustaliło ilość członków Rady na 10 osób. Prezes Zarządu zarekomendowała 10 kandydatur, trzymając się zasady Partnerstwa, po jednej osobie z każdej z dziesięciu gmin, które objęte są działaniami LGD Dobra Widawa.
Jako reprezentantka Gminy Czernica została po raz kolejny zarekomendowana Pani Aneta Fiskies, mieszkanka Chrząstawy Wielkiej, pracownica Urzędu Gminy Czernica, która jest członkiem założycielem LGD.
Do obowiązków Rady należy m.in. sprawdzanie wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 składanych do LGD Dobra Widawa w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa.
Rada jest jednym z trzech organów lokalnych grup działania. Gmina Czernica szczególnie mocno reprezentowana jest w Komisji Rewizyjnej LGD Dobra Widawa, ponieważ w jej skład wchodzi aż trzech mieszkańców: Pani Marta Schab, Pani Ilona Czupta i Pan Adam Jaskuła.