Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

3 grudnia 2019r. godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Opiniowanie projektu budżetu Gminy Czernica na 2020 rok.
2.    Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
3.    Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019 - sprawozdanie z działalności.
4.    Sprawy bieżące z zakresu działań kontrolnych i opiniodawczych Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Komisji

Adam Cioczek