Wizyta sołtysów z gminy Czernica w Brukseli

W dniach 27-29.11.2019 r. trzech sołtysów z Gminy Czernica: Sołtys Sołectwa Dobrzykowice Grzegorz Rembikowski, Sołtys Sołectwa Ratowice Jarosław Jagielski oraz Sołtys Sołectwa Gajków Tadeusz Fugol – uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Brukseli,który był zorganizowany dla grupy 25 sołtysek i sołtysów wsi dolnośląskich i opolskich.

Organizatorem wyjazdu było Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej (PRKE) we Wrocławiu we współpracy z Centrum Wizyt Komisji Europejskiej w Brukseli.

W trakcie wizyty Sołtysi zapoznali się m.in. z działaniami Komisji Europejskiej oraz wzięli udział w wykładach i dyskusjach panelowych dotyczących wsi i jej mieszkańców. Rozmawiano o kształcie nowej Komisji i jej priorytetach, rozwoju infrastrukturalnym wsi, innowacjach w rolnictwie, brexicie i dialogu obywatelskim. Omawiano również doświadczenia sołectw i gmin we wdrażaniu projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz o regionalnych programach operacyjnych, a także o ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarach wiejskich.

Na zakończenie wizyty studyjnej w Brukseli uczestnicy spotkali się z nowym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim - „Wiem jak trudno być sołtysem, jaka to odpowiedzialna funkcja społeczna”, „Potrzebujemy przywrócić szacunek dla rolnictwa” - mówił desygnowany komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas spotkania.