Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

11 grudnia 2019r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica (pok. nr 19).



Porządek posiedzenia:
1.    Podsumowanie pracy Komisji Oświaty w 2019r.
2.    Ustalenie planu pracy na rok 2020.
3.    Opiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy różne- bieżące.


Przewodniczący Komisji
Ryszard Wychudzki