Jaśniej i bezpieczniej na drogach.

Od dwóch lat rynek wykonawców pozytywnie reaguje na rozpisywane przez gminę postępowania przetargowe w zakresie budowy oświetlenia drogowego. I tak w 2018 roku zbudowano łącznie 146 punktów świetlnych w 8 sołectwach a w 2019 roku odebrano 57 punktów w 4 sołectwach. Obecnie zgodnie z podpisaną umową powstaje jeszcze 5 punków w 1 sołectwie. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy kolejnej inwestycji w Dobrzykowicach (ul. Polna), na której powstanie 13 punktów świetlnych. W 2020 roku kontynuowana będzie budowa nowych punktów świetlnych. Nadto zakupiono już 94 sztuki nowych opraw led, które spółka Tauron zamontuje w miejsce starych energochłonnych opraw w niektórych sołectwach. Na dzień 3 stycznia 2020 roku na terenie gminy zainstalowanych jest łącznie 2024 szt. punktów świetlnych, które oświetlają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.