Ogłoszenie

Wójt Gminy Czernica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

POBIERZ OGŁOSZENIE PDF

POBIERZ WZÓR OFERTY DOC

POBIERZ OŚWIADCZENIE DOC