Posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji

Odwołuję posiedzenie komisji skarg, wniosków i petycji zwołane na dzień 17 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica. Tym samym wyznaczam nowy termin posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji na dzień 20 stycznia 2020r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica.

Porządek posiedzenia:

1.    Zapoznanie się z petycją w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, w części dotyczącej utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie każdej Gminy.
2.    Sprawy różne.Przewodniczący Komisji

Mateusz Kwaśny